• Bežao partizan od Švaba kroz šumu ali nikako da im umakne. Odjednom se nadje na nekoj livadi i vidi da je do šume daleko i da će ga neprijatelj uloviti. Već se pomirio sa životom kad spazi časnu sestru kako kopa na njivi. U zadnji tren dotrči do nje, zaprijeti joj pištoljem i sakrije se joj se

    ...
  • Šta je komandant partizana govorio seljacima, kada su partizani došli u njihovo selo?

    - Drugovi i drugarice. Bi li nam dali malo vode jer smo toliko gladni, da ne znamo gde bi spavali.

  • Koju je sportsku funkciju obavljao general Draza?
    - Funkciju kondicionog trenera partizana