Muško ženska anketa o kompjuterima

Anketa
U anketnom istraživanju u kojem rodu se ljudi uobičajeno obraćaju svojim kompjuterima ispitanici su bili podeljeni u dve grupe - muškarce i žene. Muškarci su izjavili da bi se kompjuteri trebali oslovljavati kao ženska bića, jer:
1. Niko ne razume njihovu internu logiku, osim onoga ko ih je stvorio.
2. Njihov jezik kojim medjusobno komuniciraju nerazumljiv je ostalima.
3. Svaka vaša greška, pa i najmanja smeštena je u njihovu memoriju na kasniju analizu.
4. Vrlo brzo nakon što postaneš odan jednom modelu, našao si se u situaciji da trošiš pola plate na njegovo nadogradjivanje.

Žene su izjavile da bi se kompjuteri trebali oslovljavati kao muška bića, jer:
1. Zaželite li privući njihovu pažnju, morate ih upaliti.
2. Poseduju mnogo podataka, no ipak sami nista ne zaključuju.
3. Trebali bi vam pomoći u resavanju problema, a zapravo pola vremena sami su mu uzročnici.
4. Vrlo brzo nakon što prihvatite jedan model, da ste malo vise čekali mogli biste imati bolji.