Selektivno

Nakon ljetnjeg odmora Mujo se vraća u Nemačku na posao. Fata ga tog dana ispraća do željezničke stanice, i kad je voz stigao, oni se izljube i pozdrave, te Mujo udje u voz i zauzme svoje mesto u kupeu. Kad je voz krenuo Mujo proviri kroz prozor kupea i govori Fati:
- Fato, čuvaj dijecu!
Fata na to odgovori:
- NEČUJEEEEEEM, zatim će Mujo iznervirano, više sebi reče:
- Jebi se, a Fata mu odgovara:
- Hoćuuu,HOOOOOOOOćuuuuuu...